Inleiding

pirola
De Pirolavallei, het waterpeil van het linker meertje ligt altijd ongeveer 70 cm hoger.

In het gebied rond het Hargergat kan je goed zien hoe de hoogte van de zoetwaterbel naar de rand van het duin afloopt. Omdat het wateroppervlak van de meertjes in dit gebied globaal de grondwaterstand volgt, zie je in de Pirolavallei duidelijk, zeker in natte jaren, de bolling van de zoetwaterbel. Alle meertjes liggen op een verschillende hoogte, wat vaak een bevreemdend effect heeft. Zeker in het gebied rond het Hargergat wordt het voor mij duidelijk dat de natuur veelal zijn eigen gang gaat en dat wij mensen lang niet alles in de hand hebben, hoewel in deze omgeving het landschap eeuwen lang veelal door mensen is “gemaakt”, de polders, zandafgravingen en de latere natuurontwikkeling daarin.

In het Zandgat kwam bijvoorbeeld de zonnedauw en moeraswolfsklauw het eerst voor in het vrij toegankelijke deel en niet in het afgeplagde en afgesloten gedeelte, waarschijnlijk kwam dat door de betreding door mensen. Toen de plantjes niet meer op de oude plek opkwamen was het een kwestie van het grondwaterpeil volgen; de oude plek was te droog geworden. Elders waren er de juiste omstandigheden om te ontkiemen. Nadat het Zandgat te droog werd, groeiden de plantjes in de Pirolavallei, hier staan er nog steeds enorm veel.

moeraswolfsklauw
Zonnedauw en moeraswolfsklauw
Zonnedauw
Zonnedauw in de Pirolavallei

Bijna nergens hier in de buurt ken ik een natuurgebied dat er jaarlijks zo anders uit kan zien, het ene jaar is veel droger dan het ander, wat je duidelijk aan de omvang van de plasjes en meertjes en de hoeveelheid Zonnedauw kan zien. In de zomer van 2012 was er in de Pirola een ware explosie van zonnedauw en moeraswolfsklauw. Mij geeft deze dynamiek een gevoel van echte natuur.

Om het verhaal van de zoetwaterbel beter te begrijpen zal ik ook iets over het Vogelmeer, de Kerf, de omringende polders en het strand bij Camperduin en Hargen aan Zee laten zien.

Op de pagina’s die u alleen via het submenu bovenaan deze en volgende pagina’s kunt bereiken, beschrijf ik de diverse onderdelen die verband houden met het zoete water in en uit de duinen. Zodra er een nieuw onderdeel klaar is, zal dit aan het menu toegevoegd worden.

Helaas werkt het submenu op dit ogenblik niet!


Verkent de grenzen tussen cultuur & natuur