Afstroming naar zee van de zoetwaterbel

Bel-rel-1
Het strand bij Hargen aan Zee in 1999. Het water van de zoetwaterbel stroomt meestal ondergronds naar de duinranden en de zee weg. In natte jaren moeten er geulen gegraven worden om zo het zoete water naar zee af te voeren.
Struin
Gezicht op restaurant Struin in 2015, op de voorgrond zie je de natte plek in de kuil van het nieuwe duin.

Het water van de zoetwaterbel stroomt ondergronds naar de duinranden weg.
Waar het water aan het oppervlak komt is deze stroming goed waar te nemen. Aan de zeekant is dit voor 2015 vooral te zien bij Camperduin, waar altijd plasjes water lagen op de grens van het asfalt en het duinzand. Nu, in 2015, zie je daar, zolang er geen verbinding met de zee is, zoet water op het strand en is er voor restaurant Struin een natte plek te zien in het zand, daar komt voorlopig zoet water uit het nieuwe duin.
Ook bij Hargen aan Zee waren vooral ’s winters natte plekken op het strand te zien, waarschijnlijk omdat daar een veenpakket onder het zand ligt. Deze plekken bevriezen ook eerder dan het zeewater. Onder de grond kan je zoet water vinden wanneer je hoog op het strand een kuil graaft. Tijdens de werkzaamheden van het project Kust op Kracht in 2015, was goed te zien hoe het zoete water op het strand aan de oppervlakte kwam.

kerf
De Kerf 1999

De Kerf is in 1997 ontstaan nadat men de vallei achter de zeereep uitgegraven had en een doorbraak werd gemaakt in de lage duintjes achter het strand waar de zee ooit eerder binnen drong. Bij zware storm en springvloed stroomt het zeewater binnen en bij een hoge grondwaterstand komt zoet water aan het oppervlak, wat te proeven is. Net als in de duinrellen is daar dan een oliefilm van ijzerbacteriën te zien. Door het verschil in zoet en zout water kan een gevarieerde vegetatie ontstaan waar ook veel vogels van profiteren. De zee voert zaden aan die in de vloedmerken kunnen kiemen, enkele bijzondere planten zijn zo verschenen, zoals de late stekelnoot en de zeebiet. Ook vele zonnepitten spoelden in de eerste jaren aan en resulteerden in een zoom van zonnebloemen, die enkele jaren standhield.


Verkent de grenzen tussen cultuur & natuur