Mijn naam is Pim Weeda (1954) en was, naast allerlei bijbaantjes, tot 2006 actief als beeldend kunstenaar. Als laatste betaalde baan was ik tot 2010 docent beeldende vorming en boekbinden. Naast mijn interesse voor beeldende kunst, heb ik altijd belangstelling voor de ons omringende natuur gehad. De interesse voor natuureducatie en dan vooral de natuureducatie in Schoorl is mede ontstaan nadat ik in 1993 kwam wonen in het Hargergat, een voormalige zandafgraving aan de rand van de duinen ten noordwesten van Groet.

Voor mij had het wonen in het natuurgebied de consequentie dat ik mijn interesse voor de natuur en deze omgeving wilde delen en uitdragen naar buiten. Zodra de mogelijkheid zich voordeed heb ik de gidsencursus van het IVN gevolgd, mijn diploma behaalde ik in 1997. Hierdoor kon ik mede gestalte geven aan natuureducatie in Schoorl.
Bijna vanaf het begin van de gidsencursus heb ik als natuurgids vele excursies verzorgd binnen en buiten dit gedeelte van de Schoorlse Duinen. Tot 2007 deed ik dit als vrijwilliger voor het IVN, daarna alleen nog als zelfstandig natuurgids.
Tijdens de gidsencursus en later om de excursies meer inhoud te geven, heb ik mij verdiept in de zoetwaterbel en de geschiedenis van het landschap; het ontstaan van deze omgeving. Het bleek zeer boeiend te zijn om te weten wat de menselijke invloed was en nog steeds is.

Sinds 2019 geef ik ook lezingen met als onderwerp de zichtbare geschiedenis van het ons omringende landschap. Net als tijdens de excursies vertel ik dan, maar dan met behulp van beelden, over de invloed van de geschiedenis, de mens en de natuur op het ontstaan van de Schoorlse Duinen en wat daarvan nog zichtbaar is.

Pim Weeda
Hargergat 4
1871GK Schoorl
06 10179347
pim@hargergat.nl